גיאומטריה חישובית חלק בי

הקדמה לפניכם הספר של בי חלק "גאומטריה חישובית", הכולל את הנושאים: מעגל, משפט פיתגורס, שטחים, פרופורציה ודמיון . הספר שונה בתכלית מן התפיסה המקובלת. הוא מאפשר לימוד הגיאומטריה בכל הרמות: החל ברמה הנמוכה ביותר ועד לרמה הגבוהה ביותר . הספר מכיל שלושה מדורים עיקריים: 1 . תרגילי חישוב )עמי 7 - 175 (. 2 . תרגילי הוכחה )עמי 179 - 215 (. 3 . הוכחות משפטים )עמי 219 - 254 (. יודגש: מדור תרגילי ההוכחה מכיל את הפרקים והסעיפים, המקבילים לפרקים ולסעיפים שבמדור תרגילי החישוב. זה מבנה מאפשר לימוד הנושאים בצורה ליניארית או מעגלית לפי החלטתו של המורה. • תלמידי 3 יחייל לפני כמה שנים בוטלה חובת ההיבחנות בגיאומטריה ברמת 3 יחייל. זאת עם נדרשת ידיעת הגיאומטריה ברמה חישובית בפרקים נרחבים בתובנות הלימודים, ובעיקר בנושאים: מעגל ומשפט פיתגורס. תלמידים הלומדים זו ברמה יכולים אפוא להסתפק בחומר המופיע במדור תרגילי החישוב. 8 תלמידי 5-4 יחייל קיימות שתי אפשרויות למידה: אפשרות אי: לימוד ליני של ארי החומר . תחילה ילמד החומר המופיע במדור תרגילי החישוב, ולאחר לימוד סעיף כל נעבור לסעיף המקביל במדור תרגילי ההוכחה והוכחות משפטים. באופן ניתן זה להעמיק הידע את הנרכש בפתירת תרגילי חישוב על-ידי מעבר לתרגילי ההוכחה, המקבילים להם. אפשרות בי: לימוד מעגלי של החומר. תחילה כל ילמד החומר המופיע במדור תרגילי החישוב, לאחר ההפנמה פרקי כל של הגיאומטריה נעבור ללימוד הפרקים המופיעים במדור תרגילי ההוכחות, בשילוב הוכחות המשפטים. • הודות למבנה הספר של זה אפשר ללמדו ברמות הלימוד השונות, ובעת המעבר ביו ההקבצות אין צורך להחליפו בספר אחר . • בתובנות הלימודים הצבירתית במתמטיקה הושם דגש בהוכחות משפטים, ולכן החלטנו לרכז כל את הוכחות המשפטים במדור אחד . • תרגילי הוכחה בספר מסומנים ב- *· לאור האמור לעיל, חיברנו שני ספרים, "גיאומטריה חישובית" א' חלק וחלק בי' המקיפים כל את החומר הנדרש בגיאומטריה הן בחטיבת הביניים והן בבית הספר התיכון . תודתנו נתונה ללירון אורה, ונסה זיימן, ליאת יצחקו ולי מאייר, שעברו על הספר, העירו והאירו. תודה לשבתאי שפיגלו, שפיתח תוכנת את "אורן", שאפשרה לנו להפיק זה. ספר תקוותנו זה שספר יסייע למורים בעבודתם ויוביל את התלמידים להצלחה. בברכה אתי עוזרי & יצחק שלו

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=