גיאומטריה חישובית חלק בי

12-24 12
8251 12
זוויות מרכזיות, קשתות ומיתרים 12
אנך ממרכז המעגל למיתר 17
מיתרים שווים ומיתרים שונים 21
סוגי זוויות במעגל 24
177-179 25
8251 26
מושגי יסוד במעגל 26
תרגילי הוכחה 26
* תרגילי הוכחה * 25
180-182 27
8251 27
זוויות מרכזיות, קשתות ומיתרים 27
תרגילי הוכחה 27
אנך ממרכז המעגל למיתר 28
תרגילי הוכחה 28
מיתרים שווים ומיתרים שונים 29
תרגילי הוכחה 29
217-219 30
8251 31
מושגי יסוד במעגל 31
הוכחות משפטים 31
זוויות מרכזיות, קשתות ומיתרים 31
הוכחות משפטים 31
* הוכחות משפטים * 30
220-223 32
8251 32
אנך ממרכז המעגל למיתר 32
הוכחות משפטים 32
מיתרים שווים ומיתרים שונים 34
הוכחות משפטים 34
תשובות 36

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=