נספח לשאלון 802

802 נספח לשאלון הנספח מיועד לספרינו: )776-29 ב' (כתום, דאנאקוד +' יח"ל - חלקים א 3 מתמטיקה )776-21 יח"ל - חלק ב' (ירוק, דאנאקוד 3 מתמטיקה הנספח כולל: ? ? תיאוריה קצרה בכל אחד מנושאי הלימוד. ? ? דוגמאות פתורות. ? ? .802 שאלות המבוססות על השאלות החדשות שבמאגר החדש לשאלון ? ? שאלות נוספות שאינן במאגר. ? ? נוסחאון מתמטיקה - תוכנית ההיבחנות החדשה. אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי- אלקטרוני או מכני (לרבות צילום והקלטה), בלא אישור בכתב מהמחברים. , כל הזכויות שמורות למחברים 2013 © 13 14 15 16 17 18 19 20 המפיץ: לוני כהן בע"מ 03-9522326 ,03-9518418 :' טל 03-9410902 ,03-9518415 : פקס אתי עוזרי & יצחק שלו mathstar@bezeqint.net : דואר אלקטרוני www.mathstar.co.il : כתובתנו באינטרנט

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=