מתמטיקה לכיתה ז - חלק ג

-5- כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים © נתונה מערכת צירים ועליה מסומנות נקודות. . Ⅱ . א כתבו את שיעורי הנקודות המסומנות במערכת הצירים. . ב איזה שיעור זהה (משותף) יש ? לְמה A ,C ,O ,K ,B לנקודות שווה שיעור זה? . ג האם תוכלו לרשום דוגמה לנקודה, , והיא 0 שלה שווה ל- x- ששיעור ה ?y- לא מונחת על ציר ה . ד העתיקו את המשפט למחברתכם והשלימו: , y "אם נקודה מונחת על ציר ה- אזי שיעור________". . ה איזה שיעור זהה (משותף) יש ? לְמה שווה שיעור זה? T ,H ,O ,D ,F לנקודות ו . , והנקודה לא מונחת על 0 שלה שווה ל- y- האם תוכלו לרשום דוגמה לנקודה, ששיעור ה ?x- ציר ה . ז העתיקו את המשפט למחברתכם והשלימו: , אזי שיעור________". x "אם נקודה מונחת על ציר ה- . סיכום התרגיל Ⅲ - 8 - 5 - 1 - 1 - 5 - 8 1 1 4 5 8 8 x y B T K H O D F C A לנקודות הנמצאות במערכת צירים יש תכונות משותפות: ✔ ✔ וגם שיעור x כל הנקודות הנמצאות ברביע הראשון, שיעור ה- שלהן חיוביים. y ה- ✔ ✔ שלהן שלילי, x כל הנקודות הנמצאות ברביע השני, שיעור ה- שלהן חיובי. y ושיעור ה- ✔ ✔ שלהן שליליים. y וגם שיעור ה- x כל הנקודות הנמצאות ברביע השלישי, שיעור ה- ✔ ✔ שלהן y שלהן חיובי, ושיעור ה- x כל הנקודות הנמצאות ברביע הרביעי, שיעור ה- שלילי. ✔ ✔ . 0 שווה ל- y של הנקודות המונחות על ציר ה- x שיעור ה- ✔ ✔ . 0 שווה ל- x של הנקודות המונחות על ציר ה- y שיעור ה- ✔ ✔ . 0 של ראשית הצירים שווים ל- y וה- x שיעורי ה- רביע ראשון רביע שני רביע שלישי רביע רביעי y x

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=