מתמטיקה לכיתה ז - חלק ג

-6- כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים © 3 3 . סרטטו מערכת צירים, שבה כל משבצת היא יחידה אחת. סמנו במערכת זו את הנקודות הבאות: . Ⅰ א. A(1 , 3) ה. E( - 3 , 4) ט. L(7 , - 4) יג. P(4 , 0) ב. B(2 , 4) ו. F( - 6 , - 5) י. M(0 , 6) יד. R( - 8 , 0) ג. C(5 , 3) ז. G( - 1 , - 8) יא. O(0 , 0) טו. H( - 4 , - 4) ד. D( - 2 , 1) ח. K(3 , - 3) יב. N(0 , - 2) טז. I( - 2 , 2) סרטטו מערכת צירים, שבה כל שתי משבצות הן יחידה אחת. סמנו במערכת זו את הנקודות הבאות: . Ⅱ א. A(2.5 , 5) ד. D(1.5 , - 3.5) ז. K( -  ​  1  __  4 ​ , 0) ב. B( -  ​  1  __  2 ​ , 4) ה. E(0 , - 4​  1  __  2 ​) ח. G(​  1  __  4 ​ , -  ​  1  __  4 ​) ג. C(2​  1  __  2 ​ , 0) ו. T( -  ​  1  __  2 ​ , - 0.5) ט. P( - 1​  1  __  4 ​ , -  ​  3  __  4 ​) 4 4 . על סמך התבוננות בשיעורי הנקודות (ללא סימון במערכת הצירים) קבעו באיזה רביע נמצאות כל אחת מהן. אם הנקודה נמצאת על אחד הצירים, ציינו על איזה ציר. א. A(2 , - 30) ד. D(150 , - 7) ז. T( - 17​  2  __  3 ​ , - 5) י. Q( - 1.4 , -  ​  1  __  15  ​) ב. B(50 , 0) ה. K( - 257 , 0) ח. P(0 , 0) יא. G(17 , 0.01) ג. C( - 1.5 , 9​  2  __  3 ​) ו. F(0 , - 714) ט. M(0 , - 0.1) יב. N( -  ​  2  __  7 ​ , -  ​  4  __  15  ​) 5 5 . לפניכם נקודות, שאחד משיעוריהן או שניהם אינם ידועים - אבל מצוין אם הם מספרים חיוביים או שליליים. קבעו באיזה רביע נמצאת כל אחת מהנקודות הללו. א. A( ,חיובי 5) ה. E(7 שלילי, ) ט. T( שלילי,חיובי ) ב. B( ,שלילי - 2) ו. F( - 5 שלילי, ) י. G( חיובי,שלילי ) ג. C( ,חיובי - 7) ז. K(1.5 חיובי, ) יא. M( חיובי,חיובי ) ד. D( ,שלילי 10) ח. N( - 2.5 חיובי, ) יב. L( שלילי,שלילי )

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=