מתמטיקה לכיתה ז - חלק ג

-7- כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים © 6 6 . ?P איזה זוג סדור של מספרים מבין הזוגות הבאים מתאים להיות שיעורי הנקודה . א (7 , 17) . ב (17 , 7) . ג (11 , 17) . ד (7 , 11) 7 7 . במערכת הצירים שלפניכם מסומנות כמה נקודות, ומימין למערכת רשומים זוגות סדורים של מספרים. התאימו בין הנקודות לזוגות הסדורים של המספרים. . א (85 , 40) . ב (40 , - 20) . ג ( - 62 , 75) . ד ( - 92 , 25) . ה ( - 70 , - 58) ו . (45 , 88) . ז ( - 40 , - 90) . ח (55 , - 77) x y 10 20 10 20 P x y A N P   G T K B E 100 50 -50 -100 -100 -50 100 50 הסבר לכל ציר קובעים בנפרד יחידת אורך , כלומר: ייתכן שלשני הצירים תהיה אותה יחידת אורך, וגם ייתכן שיחידות האורך של הצירים תהיינה שונות. למשל: א. ב. ג. y x 3 2 1 1 2 3 -1 -1 -2 -3 -2 -3 בדוגמה זו כל משבצת בשני הצירים היא יחידת אורך אחת. y x 15 10 5 2 4 6 -5 -2 -4 -6 -10 -15 x בדוגמה זו כל משבצת על ציר ה- יחידות אורך, וכל משבצת 2 היא יחידות אורך. 5 היא y על ציר ה- -2 2 y x 9 6 3 1 -3 -1 -6 -9 משבצות על 2 בדוגמה זו כל יחידת אורך, 1 מהוות x ציר ה- 3 היא y וכל משבצת על ציר ה- יחידות אורך.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=