מתמטיקה לכיתה ז - חלק ג

-9- כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים © 9 9 . K (5 , –2) , P (3 , 8) , T (–3 , –2) א. סרטטו במערכת צירים משולש שקדקודיו הם: . ב ? E . מהם שיעורי הנקודה E , וסמנו את נקודת החיתוך ב- TK לצלע P הורידו גובה מקדקוד . ג ? PE מהו אורך הגובה . ד ? TK מהו אורך הצלע . ה ? TPK מהו שטח המשולש 10 1 0 C (7 , 2) , B (4 , 10) , A (1 , 2) ששיעורי קדקודיו הם: ABC נתון משולש . א סרטטו במערכת צירים את המשולש. איזה סוג של משולש התקבל? (במידת הצורך היעזרו בסרגל.) . ב חשבו את שטח המשולש. 11 1 1 D (–6 , 4) , C (3 , 4) , B (3 , –3) , A (–6 , –3) שיעורי קדקודיו הם: .ABCD נתון מרובע . א סרטטו את המרובע במערכת צירים. איזה סוג של מרובע התקבל? . ב מהו שטח המרובע? . ג מהו היקף המרובע? 12 1 2 . B (–5 , 7) ו - A (–5 , –3) . שיעורי שני קדקודי המלבן הם: ABCD נתון מלבן יח'. 6 הוא BC ידוע כי אורך הצלע . א סרטטו במערכת צירים את המלבן. כמה מלבנים שונים, העונים על הדרישות הללו, ניתן לסרטט? . ב ? ABCD מהו ההיקף של המלבן . ג ? ABCD מהו השטח של המלבן 13 1 3 יח'. 6 יח' ו- 4 . אורכי הצלעות הסמוכות של המלבן הם (–4 , 3) אחד מקדקודיו של מלבן נמצא בנקודה מצאו את שיעורי שאר הקדקודים של המלבן. כמה מלבנים שונים, העונים על הדרישות הללו, ניתן לסרטט? 14 1 4 . C ( 10 , 6 ) , B (0 , 6) , A (–12 , 2) שיעורי חלק מקדקודיו הם: .ABCD נתון מרובע . א הוא ABCD , אם ידוע כי D סמנו את הנקודות במערכת צירים. קבעו את שיעור הקדקוד מקבילית. כמה אפשרויות קיימות? ). A  B  C  D (שימו לב! חשוב להקפיד על סדר האותיות . ב מהו שטח המקבילית שסרטטתם בסעיף הקודם? . ג ? כמה אפשרויות קיימות? (BC || AD) הוא טרפז ABCD , אם המרובע D מהם שיעורי הנקודה

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=