מתמטיקה לכיתה ז - חלק ג

-10- כל הזכויות שמורות - יצחק שלו & אתי עוזרי - מתמטיקה לכיתה ז' - אין לשכפל ללא אישור בכתב מהמחברים © 15 1 5 . C (8 , 3) , B (4 , 3) , A (2 , –4) שיעורי חלק מקדקודיו הם: .ABCD נתון מרובע . א 2 גדול פי AD , והבסיס (BC || AD) הוא טרפז ABCD , אם ידוע כי D מהם שיעורי הקדקוד ? (הערה: יש להקפיד על סדר האותיות.) BC מהבסיס . ב ? N . מהם שיעורי הנקודה N , ואת נקודת החיתוך סמנו באות AD לצלע B הורידו גובה מקדקוד . ג מהו שטח הטרפז? 16 1 6 שיעורי קדקודיו הם: .ABCDEK נתון מצולע בעל שש צלעות (משושה) . K (4 , –3) , E (9 , 2) , D (7 , 8) , C (4 , 11) , B (–6 , 8) , A (–10 , 2) . א סרטטו את המצולע במערכת צירים. . ב חשבו את שטח המצולע. (הדרכה: במידת הצורך חלקו את המצולע למספר מצולעים מוכרים.) 17 1 7 .ABCD בסרטוט שלפניכם מלבן . Ⅰ . א רשמו את שיעורי הקדקודים של המלבן. . ב נקודות כלשהן, 3 סמנו BC על הצלע מהם שיעורי הנקודות הללו? . ג של כל הנקודות, x מהו שיעור ה- ?BC המונחות על הצלע . ד מה המשותף לכל הנקודות, ?AD המונחות על הצלע . ה נקודות כלשהן. 3 סמנו AB על הצלע מהם שיעורי הנקודות הללו? . ו של כל הנקודות, y מהו שיעור ה- ?AB המונחות על הצלע . ז מה המשותף לכל הנקודות, ?DC המונחות על הצלע נתונה במערכת צירים. P(3 , 5) הנקודה . Ⅱ דרך נקודה זו העבירו שני ישרים (הקווים המקווקווים): . y , והאחר מקביל לציר ה- x האחד מקביל לציר ה- . א ? y מה המשותף לכל הנקודות, המונחות על הישר המקביל לציר ה- . ב ? x מה המשותף לכל הנקודות, המונחות על הישר המקביל לציר ה- x y A B C D 5 –1 –1 –2 –3 1 2 3 4 5 6 7 4 –2 3 –3 2 –4 1 –5 x y P (3 , 5)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDA4MTM=